Dlhodobý Prenájom

Dlhodobý prenájom

Dlhodobý prenájom - firmy - rezervované /stále/ miesto:

Parkovanie prednostne na 4 a čiastočne na 2 a 3 podzemnom podlaží.

Cena je tvorená individuálne podľa konkrétneho miesta a počtu parkujúcich vozidiel.

Orientačná cena: 2-4 podzemné podlažie:

  • platba štvrťročne: 3 960 € / rok + parkovacia karta 10 €.
  • platba ročne: 3 720 € / rok + parkovacia karta 10 €.

Súčasťou ceny za dlhodobý prenájom  je cena za prenájom parkovacej plochy a  za služby spojené s prenájmom (elektrika, sledovanie pohybu vozidiel – kamerový systém, výťah, plošina pre imobilných, parkovací systém, WC, čistenie plôch, atď.)

Platba za prenájom parkovacej plochy sa realizuje v štvrťročných/resp. ročných/ cykloch vopred so splatnosťou faktúry 10 dní.

Parkovanie sa uskutočňuje po podpise zmluvy a uhradení faktúry za prenájom, resp. podľa dohody.

Pre nájomcu, ktorý uzatvorí zmluvu na viacej aut a dlhšie časové obdobie, sa cena tvorí individuálne.

 

Funkcia „Skupiny“ – je možnosť požiadať o vydanie dvoch parkovacích kariet na jednu prenajatú plochu

Využitie tejto funkcie je možné len pri prenájme parkovacej plochy na 4 PP.

Funkcia umožňuje lepšie využitie prenajatých plôch bez obmedzenia odovzdávania parkovacích kariet. Presne podmienky sú dohodnuté v zmluve o prenájme.

 

Dlhodobý prenájom pre fyzické osoby: parkovanie na 3-4 PP

Parkovanie na základe zmluvy o prenájme.

Cena je tvorená individuálne na základe dohody.

    Súčasťou ceny za dlhodobého parkovania je cena za prenájom parkovacieho miesta a za služby spojené s prenájmom (elektrika, sledovanie pohybu vozidiel – kamerový systém, výťah, plošina pre imobilných, parkovací systém, WC, čistenie plôch, atď.)

    Platba za prenájom parkovacej plochy sa realizuje v štvrťročných faktúrach vopred so splatnosťou faktúry 10 dní.Dlhodobý prenájom pre motorky: parkovanie na 3-4 PP

Parkovanie na základe zmluvy o prenájme.

Cena : 800 € /rok

    Prenájom na vyznačených miestach je za tých istých podmienok ako prenájom plôch pre auta.

 

Všetky ceny sú vrátane DPH a sú platné od 01. 01. 2024.

Všetky práva vyhradené. (C) 2006 - 2018 PPG, a.s., PHC Garáže s.r.o.
Best In Parking - Slovakia s.r.o.